NOVO FACEBOOK

Tivemos que cambiar o usuario de Facebook. O que estará activo e publicaremos a partir de agora, será: https://www.facebook.com/apacolegioesclavascoruna.

FACEBOOK APA (NUEVO)
Rogamos ás persoas e organizacións que nos tiñan xa agregados aos seus perfís, fágano de novo a esta nova páxina.