COÑECE A ANPA


A ANPA do colexio Esclavas de A Coruña ten entre os seus obxectivos a representación e defensa dos intereses das familias asociadas, así como a colaboración co centro na función educativa. As súas actividades abarcan catro eixos principais:

Asociación

· Publicación do anuario e financiación da postal de Nadal.

· Gastos propios de xestión da asociación (material, comisións bancarias, cuotas FAPA, tasas e impostos).

· Área de comunicación coas familias a través do correo, redes sociais e blogue. Realizamos reunións periódicas onde se tratan as suxerencias, queixas e ideas das familias, así como a da Asamblea Xeral Ordinaria, á que estades todos convidados.

 


Familias:

· Patrocinio da festa de Santa Rafaela e colaboración na organización da graduación de 2º de Bacharelato.

· Organización Familias no comedor, que se celebran os venres lectivos.

· Promoción da reciclaxe doméstica coa recollida de aceite de cociña usado e o mercadillo de uniformes.

· Talleres: "Acompañando á adolescencia dende a empatía".

 


Alumnado:

· Seguridade: seguro escolar e de responsabilidade civil.

· Formación plus: Reforzo de inglés, SNAPPET, conta contos en linguaxe de signos, actuación de Abraham Cupeiro, proxecto “Anfitrións por un día”.

· Apoio ao Deporte, patrocinando a Copa Colexial e ao Clube Deportivo.

· Visitas culturáis e transporte: aportación para as olimpiadas ACI, viaxe 1º Bacharelato, excursións de infantil.

· Torneo de Xadrez.

· Proxecto Mini Horta.

 


Colexio:

· Aula Multisensorial, pola que recibimos unha subvención da Deputación da Coruña.

· Aportáronse decorados do teatro de 4º da ESO e material necesario para realizar o nacemento de Nadal.

· Dispensadores necesarios no COVID.

 


Achegámosvos un pequeno gráfico co destino dos gastos onde se adican os 60€ aportados por cada familia, no que as partidas máis significativas son o seguro escolar, formación e actividades/excursións do alumnado que supoñen entorno a un 60% do orzamento anual:
Gracias pola vosa participación.