XUNTA DIRECTIVA


 

A Xunta Directiva actual está composta por:

o   Presidenta: Abeleira Casado, Maya

o   Vicepresidenta: Arochena Romero, María

o   Secretario: León Iglesias, David

o   Vicesecretaria: Díaz Durán, Ana Iria

o   Tesourera: Vázquez Vázquez, Rebeca

o   Vicetesourera: González Navarro, Laura

o   Vogais:

Cabado Sánchez, Sonia

Couso Primo, Purificación

Duin Piñeiro, Dalia

Gómez Fernández, Enrique José

Gómez Pérez, Ángela

Landeira Souto, Vanessa

López Sanjurjo, Ana

Louro Ojea, Ignacio

Naylor García, Natuska