DOCUMENTACIÓN

Dentro da documentación relevante da Asociación añadimos os seguientes links por si as queredes revisar:

 

  • Documentación aprobada nas últimas Asambleas celebradas pola Asociación:

Asamblea 2017-18

Asamblea 2018-19

Asamblea 2019-20

Asamblea 2020-21 

Asamblea 2021-22 (próximamente se activará o link)

 

  • SEGURO DE GENERALI ACCIDENTES FORMACION Y ENSEÑANZA que a AMPA ten contratado para os seus asociados:

Condiciones particulares Póliza G-L7-150.000.260 Seguro Generali

Condiciones particulares Seguro Generali