REPRESENTACIÓN DE NAIS E PAIS

 

Facémosvos chegar información relacionada coa representación que, como familias integrantes desta AMPA, e como familias con fillos no Colexio imos ter este curso.

 1- XUNTA DIRECTIVA DO AMPA

Como resultado do proceso electoral do que vos informamos e que se iniciou o 20 de outubro, foi ratificado na Asemblea Xeral que tivo lugar no Salón de Actos do Colexio o 07 de novembro, e da votación entre os cargos electos na reunión da Xunta Directiva do AMPA do día 21 de novembro, para este curso 2018-2019, e ata as seguintes eleccións a comezo do curso que vén, os doce integrantes da Xunta Directiva será os seguintes:
 • María Arochena Romero - Presidenta.
 • Manuel Alcázar Sánchez-Vizcaíno - Vicepresidente.
 • Ana Iria Díaz Durán - Secretaria. 
 • David León Iglesias - Vicesecretario.
 • Alejandra Fontenla Piedrahita - Tesorera.
 • (Michel) Miguel Ángel Valiña Blanco - Vicetesorero.
 • Esther Barba Álvarez - Vocal. 
 • María García Trincado - Vocal. 
 • Enrique J. Gómez Fernández - Vocal.  
 • (Nacho) Ignacio Louro Ojea - Vocal.  
 • María Mozo López - Vocal. 
 • Natuska Naylor García - Vocal.
 • Jose Antonio Osuna Rodríguez - Vocal.

 2- CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO

Aínda que non é unha cuestión exclusiva das familias asociadas á AMPA, se nos parece de interese indicarvos que os pais, nais e titores dos nenos e nenas do Colexio votamos o pasado mércores 28 de novembro a renovación de parte dos nosos representantes no Consello Escolar e leste é o resultado de como queda a partir de agora:
 • Manuel Alcázar Sánchez-Vizcaíno (en representación del AMPA).
 • Pablo García López.
 • Natuska Naylor García.
 • Mar Tenreiro Pazos.

3- FAPA

Tamén sabedes que estaba no aire a votación dos integrantes da nova Xunta Directiva dunha Federación na que estamos (consideramos necesario e moi importante estar), que é a FAPA (Federación Provincial de Asociacións de Pais de Alumnos de Colexios Privados e Concertados da Coruña). Sentimos moi orgullosos de que un dos integrantes da nosa Xunta Directiva fose proclamado como Presidente. O resultado foi:
 • (Nacho) Ignacio Louro Ojea (Colegio Esclavas) - Presidente
 • Vicky Vega Rodriguez (Hogar Sta.Margarita) - Secretaria
 • Catalina Rial Rioboo (Hijas de Jesús) - Tesorera
 • Manuel Alcázar Sánchez-Vizcaíno - Vocal
 • Marisol Gómez Freire (Hijas de Jesús) - Vocal
 • Daniel Martí Rodriguez (St.Domingo) - Vocal
 • Isidoro Miguel Pérez (Rías Altas) - Vocal
 • Cris Prego Fraga (Hogar Sta.Margarita) - Vocal
 • Fernando Torrado Rivas (Maristas) - Vocal

Vaia desde aquí a todos eles e elas: Xunta Directiva, Representantes no Consello Escolar e FAPA, o noso parabén, confianza, e agradecemento anticipado polo seu compromiso.

 

 [esp]

Os hacemos llegar información relacionada con la representación que, como familias integrantes de esta AMPA, y como familias con hijos en el Colegio vamos a tener este curso.

1- JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA

Como resultado del proceso electoral del que os informamos y que se inició el 20 de octubre, fue ratificado en la Asamblea General que tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio el 07 de noviembre, y de la votación entre los cargos electos en la reunión de la Junta Directiva del AMPA del día 21 de noviembre, para este curso 2018-2019, y hasta las siguientes elecciones a comienzo del curso que viene, los doce integrantes de la Junta Directiva será los siguientes:
 • María Arochena Romero - Presidenta.
 • Manuel Alcázar Sánchez-Vizcaíno - Vicepresidente.
 • Ana Iria Díaz Durán - Secretaria. 
 • David León Iglesias - Vicesecretario.
 • Alejandra Fontenla Piedrahita - Tesorera.
 • (Michel) Miguel Ángel Valiña Blanco - Vicetesorero.
 • Esther Barba Álvarez - Vocal. 
 • María García Trincado - Vocal. 
 • Enrique J. Gómez Fernández - Vocal.  
 • (Nacho) Ignacio Louro Ojea - Vocal.  
 • María Mozo López - Vocal. 
 • Natuska Naylor García - Vocal.
 • Jose Antonio Osuna Rodríguez - Vocal.

2- CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO

Aunque no es una cuestión exclusiva de las familias asociadas a la AMPA, si nos parece de interés indicaros que los padres, madres y tutores de los niños y niñas del Colegio votamos el pasado miércoles 28 de noviembre la renovación de parte de nuestros representantes en el Consejo Escolar y este es el resultado de como queda a partir de ahora:
 • Manuel Alcázar Sánchez-Vizcaíno (en representación del AMPA).
 • Pablo García López.
 • Natuska Naylor García.
 • Mar Tenreiro Pazos.

3- FAPA

También sabéis que estaba en el aire la votación de los integrantes de la nueva Junta Directiva de una Federación en la que estamos (consideramos necesario y muy importante estar), que es la FAPA (Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de
Colegios Privados y Concertados de A Coruña).
Nos sentimos muy orgullosos de que uno de los integrantes de nuestra Junta Directiva fuera proclamado como Presidente. El resultado fue:
 • (Nacho) Ignacio Louro Ojea (Colegio Esclavas) - Presidente
 • Vicky Vega Rodriguez (Hogar Sta.Margarita) - Secretaria
 • Catalina Rial Rioboo (Hijas de Jesús) - Tesorera
 • Manuel Alcázar Sánchez-Vizcaíno - Vocal
 • Marisol Gómez Freire (Hijas de Jesús) - Vocal
 • Daniel Martí Rodriguez (St.Domingo) - Vocal
 • Isidoro Miguel Pérez (Rías Altas) - Vocal
 • Cris Prego Fraga (Hogar Sta.Margarita) - Vocal
 • Fernando Torrado Rivas (Maristas) - Vocal

Vaya desde aquí a todos ellos y ellas: Junta Directiva, Representantes en el Consejo Escolar y FAPA, nuestra enhorabuena, confianza, y agradecimiento anticipado por su compromiso.